• Leerondersteuning basisonderwijs
  • Met de Mindset mappen van het Talentenlab oefen ik met kinderen in het denken in een groei mindset.

    De werkboeken ‘Mindset’ (kinderen tot 10 jaar) en ‘Lef’ (jongeren van 10-16 jaar) bevatten beide zeven lessen. Aan het eind van de lessen denken kinderen op een veel positievere manier over leren. Dit geeft kinderen met leerproblemen vaak een enorme boost: fouten maken mag, het hoort bij leren!

    Kijk ook eens op www.platformmindset.nl en www.hettalentenlab.nl.