• Leerondersteuning basisonderwijs
 • Mijn naam is Anouk van Keken.

  Met ruim 20 jaar onderwijservaring in het basis- en speciaal onderwijs begeleid ik vanuit mijn praktijk Leer-Kracht Soest kinderen met leerproblemen. Verder coach ik kinderen om ze te helpen zich nog beter te kunnen redden.

  Vanuit mijn gezin ben ik ervaringsdeskundige waar het gaat over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Ik begeleid hoog gevoelige kinderen met de ‘Ik ben Oké!’ lessen en de Power Puber sessies vanuit Sensikids.

  Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie en ben geregistreerd remedial teacher bij de LBRT. Ik geef ook hulp op het gebied van lezen/spelling, werkhouding en begrijpend lezen.

  In mijn praktijk aan huis begeleid ik kinderen die aangemeld worden vanuit de ouders, op school vervul ik onderwijs ondersteuningsarrangementen op aanvraag.

  Bij het coachen gebruik ik de methode Teken Je Gesprek, waarmee problemen duidelijk worden en het kind zelf met oplossingen komt.Met de Mindset mappen van het Talentenlab leer ik kinderen in een groei mindset te denken.

  Mijn uitgangspunt bij de begeleiding van kinderen is het welbevinden van het kind. Een kind dat zich fijn voelt komt makkelijker en beter tot leren is de ervaring.