Ga naar de inhoud

Remedial teaching

Werkwijze Remedial Teaching
Na aanmelding van uw kind voor Remedial Teaching volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In een handelingsplan wordt vervolgens de hulpvraag, toetsing en de gekozen aanpak beschreven. Het handelingsplan wordt in overleg met u als ouders en de groepsleerkracht opgesteld.

Naar aanleiding van een handelingsplan wordt er een periode gewerkt aan het behalen van gerichte onderwijsdoelen. De begeleiding vindt indien nodig plaats op school en waar mogelijk onder schooltijd, mits de school daarmee akkoord gaat. In andere gevallen wordt de begeleiding gegeven in mijn praktijk aan huis. Er is regelmatig contact over de uitvoering van het plan met de leerkracht, om de RT zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het onderwijs dat op school wordt aangeboden.

Tijdens de begeleidingsperiode krijgt u per mail een verslagje van ieder begeleidingsmoment. Tussentijds vinden er evaluaties plaats, waarvan een verslag zal worden gemaakt. De duur van de begeleidingsperiode hangt af van de behoeften van uw kind en zal in overleg met u worden vastgesteld of aangepast.

Aan het eind van de afgesproken periode zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

Een uur begeleidingstijd bestaat uit 45 minuten intensieve begeleiding van het kind. De andere tijd wordt besteed aan voorbereiding, verslaggeving en administratie.